Skip to main content

TableĀ 1 Summary of published articles about neuroendocrine carcinoma of the breast included in this study

From: Neuroendocrine carcinoma of the breast: a review of 126 cases in China

Year Author Number of cases Publication information
2005 Zhang et al. 5 Zhongguo Zhongliu Linchuang 2005, 32 (13)
2008 Zhong et al. 3 Zhongguo Xiandai Yiyao Zazhi 2008, 10 (7)
2008 Zhou et al. 7 Lingnan Xiandai Linchuang Waike 2008, 8 (6)
2008 Cui et al. 3 Zhongguo Shiyong Waike Zazhi 2008, 28 (7)
2009 Lv et al. 1 Guoji Waikexue Zazhi 2009, 36 (7)
2009 Ren et al. 1 Zhongguo Aizheng Zazhi 2009, 19 (5)
2009 Guan et al. 1 Zhenduan Binglixue Zazhi 2009, 16 (6)
2010 Zhang et al. 1 Zhonghua Putongwaike Zazhi 2010, 25 (12)
2010 Shi et al. 1 Anmoyukangfu Yixue 2010, 01 (7)
2010 Wang et al. 1 Zhonghua Ruxianbing Zazhi 2010, 04 (1)
2010 Zhang et al. 1 Hanshao Jibing Zazhi 2010, 17 (5)
2010 Shen et al. 1 Zhonghua Putongwaike Zazhi 2010, 25 (10)
2010 Geng et al. 3 Dalian Yikedaxue Xuebao 2010, 32 (4)
2010 Jia et al. 6 Guangdong Yixue 2010, 31 (17)
2011 Zeng et al. 3 Linchuang Yu Shiyanbinglixue Zazhi 2011, 27 (6)
2011 Kuang et al. 2 Shiyong Yixue Zazhi 2011, 27 (7)
2011 Gao et al. 16 Zhonghua Binglixue Zazhi 2011, 40 (9)
2012 Li et al. 1 Aizhengjinzhan 2012, 10 (3)
2012 Zhang et al. 4 Hainan Yixue 2012, 23 (15)
2012 Zhang et al. 32 Zhongguo Zhongliu Linchuang 2012, 39 (1)
2013 Zhang et al. 1 Zhongwai Jiankang Wenzhai 2013, 10 (4)
2013 Gu et al. 3 Bengbuyixueyuan Xuebao 2013, 38 (2)
2013 Pan et al. 8 Zhongliu 2013, 33 (2)
2014 Zhong et al. 1 Zhonghua Laonianxue Zazhi 2014, 34 (16)
2014 Hou et al. 2 ZhongliuJichu Yu Linchuang 2014, 27 (3)
2014 Yu et al. 4 Linchuang ChaoshengYixue Zazhi 2014, (8)
2015 Huang et al. 7 ZhongliuYanjiu Yu Linchuang 2015, 27 (7)
  1. NECB neuroendocrine carcinoma of the breast